Everything about uzdečka

en Member States that will have to carry out sampling for Newcastle illness to maintain their status as Newcastle condition non-vaccinating countries in accordance with Fee Determination ninety four/327/EC (1) may possibly utilise these samples from breeding flocks for that surveillance of H5/H7 antibodies.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Rozumím

cs 87 Podle judikatury Soudního dvora se tak věci, ve kterých byly vydány výše uvedené rozsudky Kwekerij van der Kooy a další v. Komise a CIRFS a další v. Komise, týkaly zvláštních situací, ve kterých navrhovatel zaujímal jasně vymezené postavení vyjednavače úzce spjaté se samotným předmětem rozhodnutí, které jej stavělo do faktické situace, jež ho odlišovala od všech ostatních osob (výše uvedený rozsudek Comité d’entreprise de la Société française de manufacturing a další v. Komise, bod 45).

en The results of honest repentance are peace of conscience, consolation, and spiritual therapeutic and renewal.

cs členské státy, které jsou povinny provádět odběr vzorků pro účely testování na newcastleskou chorobu, aby si zachovaly status zemí, kde se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě v souladu s rozhodnutím Komise ninety four/327/ES (one), mohou použít tyto vzorky od plemenných hejn Professional účely dozoru nad protilátkami proti H5/H7.

en The EU will interact with nations around the world of your Gulf Cooperation Council in the dialogue on countering financing of terrorism, specifically Da'esh funding, and may closely cooperate with associates, including within the anti-ISIL coalition.

en I ponder then why, of many of the " get effectively shortly " cards she received, yours was the sole one that she tore up and place during the wastepaper basket.

cs A vím, že když s opravdovou láskou sloužíme a odpouštíme druhým, můžeme být uzdraveni a obdržet sílu k překonání vlastních problémů a výzev.

cs d) údaj o celním statusu zboží a případně odkaz na osvědčení potvrzující tento status uvedené v článku 812;

It is crucial that if you are utilizing the Multibridle being a Headcollar, or when the bit is attached, the aspect rings would be the for each-fect spot to connect cross ties safely.

Prémiový spray na koně dávající brilantní lesk srsti, hřívě a ocasu. Chrání srst před prachem, nečistotami a nepříznivými vlivy počasí. jezdeckainzerce.cz/inzerat/farnam…

cs naléhavě vyzývá členské státy, aby splnily svůj závazek a vyčlenily na oficiální more info rozvojovou pomoc minimálně 0,seven % svého HND, a to včetně 0,2 % HND pro nejméně rozvinuté země a další velmi zranitelné státy; vyzývá EU, aby k financování po roce 2015 přistupovala v souladu se soudržným a komplexním mezinárodním přístupem; opakovaně zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce s ostatními dárci na rozvíjení dalších inovativních finančních systemů, jako je daň z finančních transakcí;

en Specifically Those people procedures should specify the definition of the model certificate, the minimum requirements concerning the language or languages through which it must be drafted along with the position of the individual empowered to indicator it

cs Aby se zajistila tato úzká spolupráce a jednota vnějšího zastupování ve smíšeném výboru a aniž jsou dotčeny Smlouvy, zejména čl. sixteen odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie, mělo by před každým zasedáním smíšeného výboru zabývajícího se záležitostmi spadajícími do pravomoci Unie i členských států dojít ke koordinaci postojů, které mají být ve smíšeném výboru k těmto záležitostem jménem Unie a členských států zaujaty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *